انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر کامبیز مظفری

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922319 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک: 
 گروه آموزشی             آزمایشگاه
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی